Υγεία & Ασφάλεια

-A +A

 

Για εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θεμελιώδης αξία. Φροντίζουμε για τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων με τις λειτουργίες μας (εργαζόμενους, εργολάβους, συνεργάτες) όσο και των έμμεσα επηρεαζόμενων από αυτή (τοπικές κοινωνίες, πελάτες, χρήστες των υπηρεσιών και προϊόντων μας, κατασκευαστές). Καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρχει κανένα ατύχημα, ενώ λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 

 

Κανόνες Υγείας & Ασφάλειας

Οι εργαζόμενοί μας έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν τους ακόλουθους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας που είναι τόσο σημαντικοί για εμάς ώστε να αποτελούν προϋπόθεση απασχόλησης.

Κανόνας 1: Εκτιμώ την επικινδυνότητα και λαμβάνω τα αναγκαία μέτρα ελέγχου προτού ξεκινήσω κάθε εργασία.

Κανόνας 2: Εκτελώ μόνο τις εργασίες που μου έχουν ανατεθεί.

Κανόνας 3: Ποτέ δεν παρακάμπτω ή κάνω κακή χρήση του εξοπλισμού Υ&Α και χρησιμοποιώ πάντα τα απαιτούμενα ΜΑΠ.

Κανόνας 4: Δεν εργάζομαι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Κανόνας 5: Αναφέρω όλα τα συμβάντα.

back