ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-A +A

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Πριν την έναρξη των εργασιών

1. Ελέγχουμε τις καιρικές συνθήκες.Αποφεύγουμε την εργασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επηρεάζουν τόσο εμάς τους ίδιους όσο και την απόδοση των υλικών.

2. Εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας

3. Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά.

4. Μελετούμε και κατανοούμε το σχέδιο οικοδομής – αν χρειάζεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.

 

1η ημέρα

5. Φοράμε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Γιατί η Υγεία & Ασφάλεια ξεκινά από τον καθένα από εμάς.

6. Προετοιμάζουμε και καθαρίζουμε τον χώρο εργασίας.Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο δάπεδο όπου θα χτιστεί ο τοίχος ώστε να μην έχει υπολείμματα υλικών, σαθρά μπετά κτλ.

7. Σημαδεύουμε και παίρνουμε τις αλφαδιές.

8. Παρασκευάζουμε τη λάσπη χτισίματος σύμφωνα με τις αναλογίες που υπάρχουν στην πίσω πλευρά του σακιού τσιμέντου.Η σωστή ανάμειξη και το ομοιογενές μείγμα έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

9. Ξεκινάμε να χτίζουμε τοποθετώντας επάλληλες σειρές από τούβλα.

Γυρνάμε τα τούβλα όπου υπάρχει γύρισμα και στον τοίχο, ώστε να δέσει καλύτερα.

10. Σε ύψους περίπου 1 μέτρου κατασκευάζουμε ένα σενάζι από μπετό για να δέσει η τοιχοποιία.

Το σενάζι χρειάζεται κατ’ ελάχιστον 1 ημέρα να «τραβήξει».

 

2η ημέρα

11. Συνεχίζουμε το χτίσιμο – στην αρχή περιμετρικά και στη συνέχεια κατακόρυφα.

12. Τοποθετούμε το δεύτερο σενάζι σε ύψος περίπου 2,2 μέτρων και το αφήνουμε 1 ημέρα.

 

3η ημέρα

13. Κοντράρουμε τον τοίχο τοποθετώντας τα λοξά τούβλα («σφίνωμα»).

Δεν κοντράρουμε ποτέ τον τοίχο την πρώτη ή δεύτερη ημέρα, γιατί ο τοίχος θα «κάτσει» από το βάρος και θα ρηγματώσει.

back