ΠΡΟΪΟΝΤΑ

-A +A
Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση της ελληνικής αγοράς για το τσιμέντο, το σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά που προσφέρουμε.
Οι πελάτες μας βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Αυτός είναι και ο λόγος που προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις τόσο στη βιομηχανία των κατασκευών όσο και στο ευρύ κοινό που διασφαλίζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ασφάλεια, ποιότητα και άνεση.
 

ΣΑΚΕΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Ανακαλύψτε τη σειρά σακευμένων προϊόντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» και βρείτε υλικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
BasisTM Ενισχυμένο
Το σακευμένο τσιμέντο BasisTM Ενισχυμένο είναι ένα Σύνθετο Πόρτλαντ τσιμέντο ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης - ασβεστόλιθου ειδικά σχεδιασμένο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Το τσιμέντο Basis™ Ενισχυμένο διατίθεται σε σάκους των 40 και 20 κιλών καθώς και σε Big Bags. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι τύπου CEM II / B-M (P-W-L) 42,5 N και κατηγορίας αντοχής 42,5 Ν.
HeraclesTM Ενισχυμένο
Το σακευμένο τσιμέντο HeraclesTM Ενισχυμένο (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι κατηγορίας αντοχής 32,5 R – ταχεία ανάπτυξη αντοχών), είναι ένα τσιμέντο υψηλών πρώιμων αντοχών κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, σοβάτισμα, παραθαλάσσιο σκυρόδεμα). Ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται σε σάκους των 50, 40 και 25 κιλών.
HeraclesTM λευκό τσιμέντο
Το HeraclesTM λευκό είναι τσιμέντο υψηλής λευκότητας και εργασιμότητας, ειδικό για παρασκευή διακοσμητικών στοιχείων, λευκού σοβά και την αποκατάσταση παλαιών κτιρίων και μνημείων. Ιδανικό για εφαρμογή σοβά (τελευταία στρώση) καθώς και για όλες τις εφαρμογές σκυροδέματος, που απαιτείται λευκό χρώμα. Το Heracles™ λευκό τσιμέντο διατίθεται σε σάκους των 50 και 25 κιλών. Το Heracles™ λευκό τσιμέντο (CEM I 52,5 R) καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.
 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΧΥΔΗΝ

Είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέματος και κονιαμάτων. Στη μορφή αυτή είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα του Ομίλου μας που υπάρχουν και σε σακευμένη μορφή: Basis Ενισχυμένο, Heracles Ενισχυμένο, Heracles λευκό τσιμέντο.
 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το σκυρόδεμα είναι το πλέον διαδεδομένο δομικό υλικό παγκοσμίως και μάλιστα αποτελεί και δείκτη ανάπτυξης της κάθε χώρας (σε κυβικά μέτρα ανά κάτοικο). Ένας τεχνητός λίθος με πολλαπλές ιδιότητες που βελτιώνονται και διευρύνονται συνεχώς.
Η βασική του μορφή, που χρησιμοποιείται ευρέως, αποτελείται από ένα ομογενοποιημένο μίγμα ελεγχόμενων αναλογιών από τσιμέντο σε σκόνη, νερό, άμμο και σκύρα, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης. Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από εξωθερμικές χημικές διεργασίες, χάνει τη ρευστότητά του και στερεοποιείται με αποτέλεσμα να αποκτά φέρουσα ικανότητα.
Αυτό που κάνει την Lafarge Beton να ξεχωρίζει είναι τα καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε κατασκευής, από τα πιο μεγάλα έργα υποδομής μέχρι εφαρμογές διακόσμησης. Παράλληλα, με την υπηρεσία «Τοποθέτηση και Φινίρισμα» (Placing & Finishing), αναλαμβάνει και την τοποθέτηση από εξειδικευμένους εφαρμοστές, παραδίδοντας στον πελάτη όχι μόνο τα καλύτερα υλικά, αλλά και εγγυημένο αποτέλεσμα.
Εκτός των βασικών κατηγοριών σκυροδέματος C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 κ.λπ. η Lafarge Beton παράγει μεγάλη ποικιλία ειδικών σκυροδεμάτων (Προϊόντα Προστιθέμενης Αξίας): Artevia®, Ultra™ Series, Hydromedia™.
 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Τα αδρανή υλικά κάνουν ακριβώς αυτό που ορίζεται από το όνομά τους. Παραμένουν χημικώς αδρανή, σε αντίθεση με το τσιμέντο και το νερό, που με τη χημική τους δράση οδηγούν στη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά συνδέονται και συγκολλούνται μεταξύ τους, συμβάλλοντας στην αντοχή του τελικού προϊόντος.
Η Lafarge Beton έχει 7 ασβεστολιθικά λατομεία στην Ελλάδα με άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και εξειδικευμένο προσωπικό, που καλύπτουν τις ανάγκες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας σε αδρανή υλικά με εγγυημένη ποιότητα. Παράγονται όλα τα είδη προϊόντων, κατάλληλα για όλες τις εφαρμογές: αδρανή σκυροδέματος, υλικά οδοποιίας, υλικά ασφαλτομιγμάτων, αδρανή κονιαμάτων, ογκόλιθοι για λιμενικά έργα, καθώς και αδρανή υλικά για παραγωγή ασβέστου.
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΒΑ

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική δραστηριοποιείται στην εξόρυξη ορυκτών όπως ελαφρόπετρα, γύψος, ποζολάνη και πυριτικό.
Η βασική δραστηριότητά της είναι η εξόρυξη και εμπορία ελαφρόπετρας από το νησί Γυαλί. Ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, το οποίο δημιουργήθηκε από την υποθαλάσσια έκρηξη ηφαιστείου της ευρύτερης περιοχής της Νισύρου.
Η ελαφρόπετρα ΛΑΒΑ ως φυσική πρώτη ύλη είναι:
• Φιλική προς το περιβάλλον
• Θερμομονωτική
• Ηχοαπορροφητική
• Άκαυστη
Η εξαιρετική ποιότητα της ελαφρόπετρας LAVA, σε συνδυασμό με το λευκό της χρώμα, τη μεγάλη μηχανική αντοχή και το χαμηλό ειδικό βάρος, είναι οι λόγοι που πολλές επιχειρήσεις σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή κ.λπ. την εισάγουν και την χρησιμοποιούν – όπως και στην Ελλάδα – ως οικοδομικό, γεωτεχνικό και γεωργικό υλικό.
 
back